Απόδοση ή παράδοση τέκνου

childabuse

23 Οκτ: Νόμος 4842/2021 Άρθρο 61 Απόδοση ή παράδοση τέκνου

Άρθρο 61 Απόδοση ή παράδοση τέκνου – Τροποποίηση της παρ. 2 και κατάργηση της παρ. 3 του άρθρου 950 του ΚΠολΔ . Η τροποποίηση του άρθρου ήταν αναγκαία για την ουσιαστική εφαρμογή της επικοινωνίας παιδιού – γονέα μετά και την ψήφιση του ν4800. Οι πάρα πολλές παραβιάσεις Δικαστικών αποφάσεων που γινόντουσαν και συνεχίζουν να γίνονται ετησιώς από τον αποξενωτή γονέα  καταμαρτυρούσαν ότι το προηγούμενο…