Νόμος 4842/2021 Άρθρο 61 Απόδοση ή παράδοση τέκνου

Άρθρο 61 Απόδοση ή παράδοση τέκνου – Τροποποίηση της παρ. 2 και κατάργηση της παρ. 3 του άρθρου 950 του ΚΠολΔ
.
Η τροποποίηση του άρθρου ήταν αναγκαία για την ουσιαστική εφαρμογή της επικοινωνίας παιδιού – γονέα μετά και την ψήφιση του ν4800. Οι πάρα πολλές παραβιάσεις Δικαστικών αποφάσεων που γινόντουσαν και συνεχίζουν να γίνονται ετησιώς από τον αποξενωτή γονέα  καταμαρτυρούσαν ότι το προηγούμενο άρθρο του 950 του ΚΠολΔ δεν ανταποκρινόταν στο λόγο για τον οποίο είχε ψηφιστεί. Ήταν κατ’ ουσίαν ένα αναποτελεσματικό και στην πράξη μη εφαρμόσιμο άρθρο.
.
Ευελπιστούμε ότι η συγκεκριμένη τροποποίηση θα αλλάξει τα δεδομένα και θα βάλει ένα τέλος στο χρόνιο πρόβλημα της γονικής αποξένωσης ώστε και οι πολίτες να έχουν το αίσθημα του δικαίου αλλά και να εφαρμοστεί σύμφωνα με το πνεύμα του νομοθέτη.
.
Αναλυτικά ο ν.4842/2021 εδώ : n4842-2021