Διεθνείς Εξελίξεις

Kentuky

13 Δεκ: Αποτελέσματα από Αμερικάνικες έρευνες για τον ρόλο του πατέρα στην ζωή των παιδιών

                Αποτελέσματα αμερικάνικων ερευνών έχουν καταλήξει στα παρακάτω συμπεράσματα για τον ρόλο του πατέρα στην διαμόρφωση της προσωπικότητας, του χαρακτήρα και συνολικά στην ζωή των παιδιών τους. 1. Τα παιδιά που μεγαλώνουν μόνο με την μητέρα τους έχουν: 5 φορές περισσότερες πιθανότητες να αυτοκτονήσουν, 9 φορές περισσότερες πιθανότητες να εγκαταλείψουν το γυμνάσιο, 10 φορές περισσότερες πιθανότητες να…

tingey-injury-law-firm-veNb0DDegzE-unsplash

05 Ιούλ: ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ι.Σ. ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ κατά ΜΑΛΤΑΣ

ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ι.Σ. ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ κατά ΜΑΛΤΑΣ (Αρ. αίτησης 9410/20)     ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 18 Μαρτίου 2021     Αυτή η απόφαση είναι οριστική, αλλά ενδέχεται να υπόκειται σε συντακτική αναθεώρηση.   Στην περίπτωση του Ι.Σ. και Άλλων κατά Μάλτας, Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Πρώτο Τμήμα), που συνεδριάζει ως επιτροπή αποτελούμενη από: Alena Poláčková, Πρόεδρος,           Péter Paczolay,           Gilberto Felici,, δικαστές, και…

tingey-injury-law-firm-yCdPU73kGSc-unsplash

12 Ιούλ: Το Ολλανδικό Κοινοβούλιο εγκρίνει το σχέδιο δράσης κατά της γονεϊκής αποξένωσης

Το Ολλανδικό Κοινοβούλιο εγκρίνει το σχέδιο δράσης κατά της γονεϊκής αποξένωσης Το Ολλανδικό κοινοβούλιο συμφώνησε στις 29 Μάιου 2022 με την πρόταση νόμου κατά της γονεϊκής αποξένωσης που δημοσιεύτηκε στο Share Parenting Σκωτίας, την 6η Ιουνίου 20221   Αποσπάσματα της Πρότασης:   Σημειώνεται ότι η Γονεϊκή Αποξένωση είναι ένα μείζον κοινωνικό πρόβλημα και ότι το 2020 η ομάδα εμπειρογνωμόνων για την Γονεϊκή Αποξένωση ήδη…

Europe

20 Μαρ: ΟΔΗΓΙΑ 1158/2019 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Με την οδηγία 1158/2019 της Ε.Ε. εισήχθη η άδεια πατρότητας, η γονική άδεια, η άδεια φροντίδας και η άδεια απουσίας του πατέρα για την ανατροφή του παιδιού του καθώς και η πληρωμή του εργαζόμενου πατέρα κατά τη χρήση των αδειών αυτών . Με τον σαφέστερο τρόπο η οδηγία αναγνωρίζει το δικαίωμα και των δύο γονέων στην από κοινού άσκηση των δικαιωμάτων γονικής φροντίδας (caring…

Kentuky

22 Οκτ: Το οικογενειακό δίκαιο του Kentucky, της πολιτείας των ΗΠΑ που πρόσφατα υιοθέτησε την κατά νομικό τεκμήριο συνεπιμέλεια

Ο δημοφιλής νόμος περί κοινής ανατροφής-επιμέλειας του Κεντάκι δείχνει γιατί είναι ό,τι πιο αποτελεσματικό στην υποστήριξη των οικογενειών Από τον Matt Hale*  Το 2018, το Κεντάκι θέσπισε τον πρώτο ολοκληρωμένο «νόμο περί κοινής γονικής ανατροφής» του έθνους, ο οποίος χαρακτηρίστηκε ως ο πιο δημοφιλής πολιτειακός νόμος  για το έτος. Ο νόμος δημιούργησε ένα σημείο εκκίνησης όπου και οι δύο γονείς έχουν ίσο χρόνο επιμέλειας…

UN-children_P

20 Αυγ: Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού

Νόμος 2101/1992 – ΦΕΚ 192/Α/2-12-1992 Νόμος 2101/1992 : Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2101/1992 ΦΕΚ 192/Α/2-12-1992 Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα τον παιδιού. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο πρώτο Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος η διεθνής Σύμβαση…

Europe

25 Ιούν: Συμβούλιο Της Ευρώπης Ψήφισμα 2079/2015

Πλήρης μεταφρασμένο το Ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρώπης για Κοινή Επιμέλεια και τα Δικαιώματα των πατέρων.   Το Συμβούλιο της Ευρώπης καλεί τις αρχές των κρατών-μελών να σεβαστούν το δικαίωμα του πατέρα να απολαμβάνει κοινή γονεϊκή μέριμνα-επιμέλεια στην περίπτωση διάστασης ή διαζυγίου. Λογίζεται ως καταπάτηση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Διάκρισης λόγω φύλου κατά των πατέρων.  Το πρωτότυπο από την επίσημη ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου: Resolution 2079 (2015)…