Διεθνείς Εξελίξεις

Europe

20 Μαρ: ΟΔΗΓΙΑ 1158/2019 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Με την οδηγία 1158/2019 της Ε.Ε. εισήχθη η άδεια πατρότητας, η γονική άδεια, η άδεια φροντίδας και η άδεια απουσίας του πατέρα για την ανατροφή του παιδιού του καθώς και η πληρωμή του εργαζόμενου πατέρα κατά τη χρήση των αδειών αυτών . Με τον σαφέστερο τρόπο η οδηγία αναγνωρίζει το δικαίωμα και των δύο γονέων στην από κοινού άσκηση των δικαιωμάτων γονικής φροντίδας (caring…

Kentuky

22 Οκτ: Το οικογενειακό δίκαιο του Kentucky, της πολιτείας των ΗΠΑ που πρόσφατα υιοθέτησε την κατά νομικό τεκμήριο συνεπιμέλεια

Ο δημοφιλής νόμος περί κοινής ανατροφής-επιμέλειας του Κεντάκι δείχνει γιατί είναι ό,τι πιο αποτελεσματικό στην υποστήριξη των οικογενειών Από τον Matt Hale*  Το 2018, το Κεντάκι θέσπισε τον πρώτο ολοκληρωμένο «νόμο περί κοινής γονικής ανατροφής» του έθνους, ο οποίος χαρακτηρίστηκε ως ο πιο δημοφιλής πολιτειακός νόμος  για το έτος. Ο νόμος δημιούργησε ένα σημείο εκκίνησης όπου και οι δύο γονείς έχουν ίσο χρόνο επιμέλειας…

UN-children_P

20 Αυγ: Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού

Νόμος 2101/1992 – ΦΕΚ 192/Α/2-12-1992 Νόμος 2101/1992 : Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2101/1992 ΦΕΚ 192/Α/2-12-1992 Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα τον παιδιού. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο πρώτο Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος η διεθνής Σύμβαση…

Europe

25 Ιούν: Συμβούλιο Της Ευρώπης Ψήφισμα 2079/2015

Πλήρης μεταφρασμένο το Ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρώπης για Κοινή Επιμέλεια και τα Δικαιώματα των πατέρων.   Το Συμβούλιο της Ευρώπης καλεί τις αρχές των κρατών-μελών να σεβαστούν το δικαίωμα του πατέρα να απολαμβάνει κοινή γονεϊκή μέριμνα-επιμέλεια στην περίπτωση διάστασης ή διαζυγίου. Λογίζεται ως καταπάτηση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Διάκρισης λόγω φύλου κατά των πατέρων.  Το πρωτότυπο από την επίσημη ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου: Resolution 2079 (2015)…