ΟΔΗΓΙΑ 1158/2019 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Με την οδηγία 1158/2019 της Ε.Ε. εισήχθη η άδεια πατρότητας, η γονική άδεια, η άδεια φροντίδας και η άδεια απουσίας του πατέρα για την ανατροφή του παιδιού του καθώς και η πληρωμή του εργαζόμενου πατέρα κατά τη χρήση των αδειών αυτών .

Με τον σαφέστερο τρόπο η οδηγία αναγνωρίζει το δικαίωμα και των δύο γονέων στην από κοινού άσκηση των δικαιωμάτων γονικής φροντίδας (caring responsibiities) που είναι ο νομικός όρος που έχει αντικαταστήσει την αρχαϊκή  επιμέλεια.

Με τη γέννηση του παιδιού δικαιούται ο πατέρας 10 μέρες άδεια πατρότητας. Έως την ηλικία των 8 ετών δικαιούται 4 μήνες άδεια. Μπορεί έως 5 μέρες το χρόνο να πάρει άδεια φροντίδας τέκνου. Επίσης μπορεί ν’απουσιάσει για λόγους ανωτέρας βίας που αφορούν το παιδί.  Κατά  τα πιο πάνω χρονικά διαστήματα θα λαμβάνει μισθό ή επιδόματα.

Η ισχύς της οδηγίας ορίζεται από τις αρχές Αυγούστου 2019. Για την εφαρμογή της πρέπει τα κράτη μέλη να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εισαχθεί στο εσωτερικό δίκαιο.

Και ολ’αυτά γίνονται «για να καταστεί δυνατή η δημιουργία δεσμού μεταξύ πατέρα παιδιού από νωρίς» δικαίωμα  που ηθελημένα αγνοεί το εσωτερικό δίκαιο στην περίπτωση γονέων που δεν ζουν μαζί, τότε που ο δικαστής αφαιρεί τον ένα από τη ζωή του παιδιού κατά το νομολογιακό έθιμο.

Δείτε αναλυτικά την οδηγία εδώ : CELEX_32019L1158_EL_TXT

Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram
Tiktok
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.