Καταμέτρηση σχολίων της συμμετοχής στην διαβούλευση

Το υπουργείο Δικαιοσύνης έθεσε από τις 28.11.2023, σε δημόσια διαβούλευση την νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, υπό τον τίτλο: «Παρεμβάσεις στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για την επιτάχυνση και την ποιοτική αναβάθμιση της ποινικής δίκης – Εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας», η διαβούλευση ολοκληρώθηκε στις 28.12.2023.

http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=17064

Κατατέθηκαν από το υπουργείο δικαιοσύνης εφτά άρθρα προς διαβούλευση:

 1. Κεφάλαιο A’ Σκοπός -Αντικείμενο
 2. Κεφάλαιο Β’ Παρεμβάσεις στον ποινικό κώδικα – Τροποποιήσεις Ν.4619/2019
 3. Κεφάλαιο Γ’ Παρεμβάσεις στον κώδικα ποινικής δικονομίας – Τροποποιήσεις Ν.4620/2019
 4. Κεφάλαιο Δ’ Εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας – Τροποποιήσεις Ν.3500/2006
 5. Κεφάλαιο Ε’ Παρεμβάσεις για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησής της τρομοκρατίας – Τροποποιήσεις Ν.4557/2018
 6. Κεφάλαιο ΣΤ’ Καταργούμενες – Μεταβατικές διατάξεις
 7. Κεφάλαιο Ζ’ Έναρξη ισχύος

Οι Ενεργοί Μπαμπάδες Α.Μ.Κ.Ε. έκαναν καταμέτρηση τα σχόλια  της συμμετοχής στην διαβούλευση και τα παρουσιάζουν:

Συνολικά έγιναν 1949 σχόλια επί της διαβούλευσης

 1. Κεφάλαιο A’ Σκοπός -Αντικείμενο σχόλια επί της διαβούλευσης 91
 2. Κεφάλαιο Β’ Παρεμβάσεις στον ποινικό κώδικα – Τροποποιήσεις Ν.4619/2019 σχόλια επί της διαβούλευσης 482
 3. Κεφάλαιο Γ’ Παρεμβάσεις στον κώδικα ποινικής δικονομίας – Τροποποιήσεις Ν.4620/2019 σχόλια επί της διαβούλευσης 87
 4. Κεφάλαιο Δ’ Εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας – Τροποποιήσεις Ν.3500/2006  σχόλια επί της διαβούλευσης 1271
 5. Κεφάλαιο Ε’ Παρεμβάσεις για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησής της τρομοκρατίας – Τροποποιήσεις Ν.4557/2018 σχόλια επί της διαβούλευσης 2
 6. Κεφάλαιο ΣΤ’ Καταργούμενες – Μεταβατικές διατάξεις σχόλια επί της διαβούλευσης 9
 7. Κεφάλαιο Ζ’ Έναρξη ισχύος σχόλια επί της διαβούλευσης 7

Ας εστιάσουμε στα σχόλια που έγιναν στο Κεφάλαιο Β’ (ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ) τα οποία ήταν συνολικά 482 από αυτά τα σχόλια που αφορούν στους άνδρες ήταν 297 και αυτά που αφορούσαν σε “κακοποιημένες γυναίκες” 56

επίσης τα σχόλια που έγιναν στο Κεφάλαιο Δ'(ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ) τα οποία ήταν συνολικά 1271 από αυτά τα σχόλια που αφορούν στους άνδρες ήταν 1050 και αυτά που αφορούσαν σε “κακοποιημένες γυναίκες” 219

ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΟΥ ΓΕΝΝΑΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΙΚΑ Ο ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ;;;;

ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΚΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ!!!

Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram
Tiktok
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.