Ισότητα των φύλων

Picture 1

16 Ιούν: Συμμετοχή του πατέρα, ισότητα των φύλων και γέννηση δεύτερου παιδιού

της Laurie Derose* Ινστιτούτο Οικογενειακών Σπουδών ΗΠΑ, 21 Νοεμβρίου 2019 Οι σκανδιναβικές χώρες παρουσιάζονται συχνά ως πρότυπα για τον εθνικό σχεδιασμό, όταν συνεκτιμώνται η γενναιόδωρη οικογενειακή πολιτική και η ισότητα των φύλων. Οι σκανδιναβικές χώρες έχουν υψηλότερη γεννητικότητα από τις λιγότερο γενναιόδωρες χώρες (π.χ. Πολωνία) ή από χώρες που προωθούν το μοντέλο ανδρών-παρόχων και των γυναικών-νοικοκυρών είτε στους νόμους τους (π.χ. Γερμανία) είτε μέσω…