Έρευνα στο Wisconsin

Έρευνα στο Wisconsin: μία σαρωτική νίκη για την κοινή ανατροφή (συνεπιμέλεια)

3 Δεκεμβρίου 2020 από τον Robert Franklin, JD, Μέλος, Εθνικό Διοικητικό Συμβούλιο του NPO (Εθνικός Οργανισμός Γονέων)

Μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε για την Εθνική Οργάνωση Γονέων (National Parents Organization) και τη θυγατρική της στο Ουισκόνσιν είναι η πιο πρόσφατη για να δείξει την εκπληκτική δημόσια υποστήριξη που απολαμβάνει η κοινή ανατροφή (συνεπιμέλεια, το λεγόμενο shared parenting). Το Ουισκόνσιν, είναι μία από τις 50 πολιτείες των ΗΠΑ, βρίσκεται στο βορειοκεντρικό τμήμα της χώρας και έχει πληθυσμό 5.851.750 κατοίκους. Υπάρχουν τόσο πολλές προηγούμενες έρευνες που έχω χάσει τον αριθμό, αλλά, σε κάθε πολιτεία (και τον Καναδά), η ίση ή σχεδόν ίση ανατροφή μετά το διαζύγιο ευνοείται από συντριπτικές πλειοψηφίες ενηλίκων.

Η δημοσκόπηση του Ουισκόνσιν διεξήχθη από το Researchscape. Συνολικά 520 άτομα ολοκλήρωσαν την έρευνα και αντιπροσώπευσαν με ακρίβεια τον ενήλικο πληθυσμό του Ουισκόνσιν σε ηλικία, φυλή, φύλο και εκπαιδευτικό επίπεδο.

Εδώ είναι τα πλήρη αποτελέσματα:

Ποια ρύθμιση είναι προς το συμφέρον του παιδιού σε περιπτώσεις διαζυγίου ή χωρισμού όταν και οι δύο γονείς είναι κατάλληλοι και πρόθυμοι να είναι γονείς;

Είναι προς το συμφέρον του παιδιού να έχει όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο με κάθε γονέα (97%). Είναι προς το συμφέρον του παιδιού να περνάει όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο με έναν μόνο γονέα (3%).

Θα ήταν πιο πιθανό ή λιγότερο πιθανό να ψηφίσετε έναν υποψήφιο που υποστηρίζει τα παιδιά να περνούν σημαντικό, έως και ίσο, χρονικό διάστημα με κάθε γονέα μετά το χωρισμό ή το διαζύγιο όταν και οι δύο γονείς είναι κατάλληλοι και πρόθυμοι να είναι γονείς;

Πιθανότερο (96%), Λιγότερο πιθανό (4%).

Ποιο είναι πιο κοντά στις πεποιθήσεις σας;

Τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να περνούν ίσο ή σχεδόν ίσο χρόνο και με τους δύο γονείς που είναι κατάλληλοι και πρόθυμοι να είναι γονείς μετά από διαζύγιο ή χωρισμό (96%). Τα παιδιά δεν έχουν το δικαίωμα να περνούν ίσο ή σχεδόν ίσο χρόνο και με τους δύο γονείς που είναι κατάλληλοι και πρόθυμοι να είναι γονείς μετά από διαζύγιο ή χωρισμό (4%).

Πόσο σημαντικό, ή όχι, είναι για τους γονείς που είναι κατάλληλοι και πρόθυμοι να είναι γονείς να μοιράζονται την ευθύνη της ανατροφής και της φροντίδας των παιδιών τους;

Εξαιρετικά σημαντικό (81%), Πολύ σημαντικό (19%).

Σε περιπτώσεις διαζυγίου ή χωρισμού όταν και οι δύο γονείς είναι κατάλληλοι και πρόθυμοι να είναι γονείς, ποια ρύθμιση πιστεύετε ότι θα ήταν καλύτερη για τα παιδιά;

Είναι καλύτερα για τα παιδιά να έχουν δύο σπίτια, ένα με κάθε γονέα. (82%), Είναι καλύτερα για τα παιδιά να έχουν μόνο ένα σπίτι με έναν από τους γονείς τους. (18%).

Θα υποστηρίζατε ή θα ήσασταν αντίθετοι σε μια αλλαγή του νόμου του Ουισκόνσιν που να δημιουργεί ένα μαχητό τεκμήριο ότι η κοινή ανατροφή (συνεπιμέλεια) είναι προς το καλύτερο συμφέρον ενός παιδιού μετά από έναν γονικό χωρισμό;

Υποστήριξη (85%), Αντίθεση (15%).

Πόσο ωφέλιμο, ή όχι, είναι για ένα παιδί να έχει σημαντικό χρόνο με κάθε γονέα, με την προϋπόθεση ότι και οι δύο γονείς είναι κατάλληλοι, πρόθυμοι να είναι γονείς και ζουν σε λογική απόσταση μεταξύ τους;

Εξαιρετικά ωφέλιμο (71%), πολύ ωφέλιμο (27%). 

Πιστεύετε ότι τα σημερινά οικογενειακά δικαστήρια βλέπουν και αντιμετωπίζουν εξίσου τις μητέρες και τους πατέρες στις αποφάσεις επιμέλειας των παιδιών;

Όχι (57%), Δεν έχω γνώμη (23%), Ναι (19%)

Όταν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ των γονέων, πιστεύετε ότι η απονομή αποκλειστικής επιμέλειας των παιδιών σε έναν μόνο γονέα αυξάνει ή μειώνει αυτήν τη σύγκρουση;

Αυξάνει τη σύγκρουση (81%), Δεν έχει αντίκτυπο (11%), Μειώνει τη σύγκρουση (9%).

Πιστεύετε ότι τα σημερινά οικογενειακά δικαστήρια αντιμετωπίζουν τους ανθρώπους διαφορετικά λόγω της φυλής;

Ναι (43%), Όχι (29%), Δεν έχω γνώμη (28%).

Από τα ακόλουθα, ποιο είναι πιο κοντά στις πεποιθήσεις σας;

Τα οικογενειακά δικαστήρια είναι πιθανότερο να δώσουν στον έναν ή στον άλλο γονέα λιγότερα από τα ίδια γονικά δικαιώματα (64%). Τα οικογενειακά δικαστήρια είναι πιθανότερο να παρέχουν στους γονείς ίσα γονικά δικαιώματα (36%).

Όταν οι γονείς χωρίζουν, ποια ρύθμιση πιστεύετε ότι είναι γενικά πιο κατάλληλη;

Τα παιδιά πρέπει να έχουν ίση ή σχεδόν ίση πρόσβαση και χρόνο με τον καθένα από τους γονείς τους (94%). Τα παιδιά πρέπει να περνούν σημαντικά περισσότερο χρόνο με έναν μόνο γονέα ως προεπιλογή (6%).

Με ποιο από τα παρακάτω συμφωνείτε περισσότερο;

Και οι δύο γονείς πρέπει να έχουν ίσα γονικά δικαιώματα και ευθύνες (90%). Οι μητέρες πρέπει να έχουν περισσότερα γονικά δικαιώματα και ευθύνες (6%). Οι πατέρες πρέπει να έχουν περισσότερα γονικά δικαιώματα και ευθύνες (5%).

Όταν οι γονείς χωρίζουν, πρέπει να προσπαθούν να συνεχίζουν να μοιράζονται την ευθύνη για την ανατροφή των παιδιών τους.

Συμφωνώ (99%), Διαφωνώ (1%)

Τα παιδιά με χωρισμένους γονείς πρέπει να έχουν ίση πρόσβαση και στους δύο γονείς τους.

Συμφωνώ (98%), Διαφωνώ (2%).

Το βέλτιστο συμφέρον των παιδιών εξυπηρετείται όταν τα παιδιά έχουν δύο σημαντικά εμπλεκόμενους χωρισμένους γονείς.

Συμφωνώ (94%), Διαφωνώ (6%).

Η πολιτεία του Ουισκόνσιν θα πρέπει να προωθήσει την συνεπιμέλεια (κοινή ανατροφή) για όλα τα παιδιά με χωρισμένους γονείς.

Συμφωνώ (91%), Διαφωνώ (9%).

Θα ωφελούσε την κοινωνία εάν περισσότερα παιδιά με χωρισμένους γονείς, είχαν και τους δύο γονείς να συμμετέχουν σημαντικά.

Συμφωνώ (96%), Διαφωνώ (4%).

Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες μερικοί χωρισμένοι γονείς προσπαθούν να απομακρύνουν τον άλλο γονέα από τη ζωή των παιδιών.

Συμφωνώ (95%), Διαφωνώ (5%).

Οι γονείς που είναι στα πρόθυρα χωρισμού και οι χωρισμένοι γονείς πρέπει να προσπαθούν να δημιουργούν μια εμπειρία κοινής ανατροφής (συνεπιμέλειας)  για τα παιδιά τους, αντί για έναν γονέα που να είναι ο κύριος γονέας και ο άλλος σε δευτερεύοντα ρόλο.

Συμφωνώ (94%), Διαφωνώ (6%)

Η εκπαίδευση συνεπιμέλειας (κοινής ανατροφής) πρέπει να είναι:

Υποχρεωτική για όλους τους γονείς που χωρίζουν (47%) Να απαιτείται μόνο για τους γονείς που χωρίζουν κατά την κρίση του δικαστηρίου (30%). Να την αποφασίζει ο ίδιος ο γονέας που χωρίζει (23%).

Ποια νομοθεσία για την επιμέλεια των παιδιών θα θέλατε να δείτε;

Νόμους που να θεσπίζουν ένα μαχητό τεκμήριο ότι, όταν είναι εφικτό, ο  ίσος ή σχεδόν ίσος, χρόνος ανατροφής για κάθε γονέα είναι προς το συμφέρον των παιδιών (49%)

Νόμους που να ενθαρρύνουν την απόδοση κοινής ανατροφής (συνεπιμέλειας) και λήψη αποφάσεων (37%)

Νόμους που να θεσπίζουν ένα μαχητό τεκμήριο ότι, όταν είναι εφικτό, το να διαβιούν τα παιδιά τουλάχιστον το 35% του χρόνου τους με κάθε γονέα είναι προς το συμφέρον των παιδιών (9%).

Είναι μια εκπληκτικά σαρωτική νίκη. Η υποστήριξη για την κοινή ανατροφή (συνεπιμέλεια) είναι συντριπτική. Οι κάτοικοι του Ουισκόνσιν θα υποστήριζαν έναν υποψήφιο για δημόσιο αξίωμα που υποστηρίζει την κοινή ανατροφή (συνεπιμέλεια) έναντι ενός που δεν το κάνει. Συμφωνούν ότι η κοινή ανατροφή (συνεπιμέλεια) είναι η καλύτερη ρύθμιση για τα παιδιά και τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να διατηρούν πλήρεις σχέσεις με τους δύο γονείς μετά το διαζύγιο. Οι κάτοικοι του Ουισκόνσιν υποστηρίζουν μια αλλαγή στο νόμο που θα καθιερώσει ένα μαχητό τεκμήριο ίσης ανατροφής μετά από διαζύγιο ή χωρισμό. Λένε ότι τα οικογενειακά δικαστήρια δεν αντιμετωπίζουν τους γονείς ισότιμα ​​και τείνουν να παρέχουν σε έναν γονέα πρωτοβάθμια επιμέλεια. Λένε ότι η ισότητα των γονέων θα ωφελήσει γενικά την κοινωνία. Θέλουν η Πολιτεία του Ουισκόνσιν να προωθήσει την κοινή ανατροφή (συνεπιμέλεια) και να κατανοήσει ότι η γονική αποξένωση υπάρχει σε ορισμένες περιπτώσεις.

Αυτά είναι τα ευρήματα της έρευνας και συμφωνούν με τα γνωστά δεδομένα σχετικά με την κοινή ανατροφή (συνεπιμέλεια).

Όπως και αλλού, ο κρατικός νομοθέτης δεν συμβαδίζει τόσο με την επιστήμη σχετικά με την κοινή ανατροφή (συνεπιμέλεια) όσο και με τις επιθυμίες των ψηφοφόρων τους. Το ίδιο και οι δικαστές. Όταν εμείς ο λαός θέλουμε αυτό που είναι δίκαιο και σωστό, αυτό που είναι καλύτερο για τα παιδιά και συμφωνεί με την επιστήμη για την παιδική ευημερία, και οι μόνοι που διαφωνούν είναι αυτοί που έχουν εκλογική εξουσία, είναι καιρός για αλλαγή.

Απόδοση στα Ελληνικά: Δημήτρης Καραβασίλης

Πηγή: https://www.sharedparenting.org/blog/wisconsin-survey-a-clean-sweep-for-shared-parenting?utm_content=bufferd0ef8&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer&fbclid=IwAR1XbhKvFngtU6WltShQiU70TTUwj-MlhI8Ept0FbWiRvizDJ0dnG_HuYhU

Σχετικά άρθρα

Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram
Tiktok
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.