Eπιστολή προς τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο για τη Γονική Αποξένωση

Η αστική μη κερδοσοπική εταιρία «Ενεργοί Μπαμπάδες για τα δικαιώματα του Παιδιού» ΑΜΚΕ, με αφορμή την παγκόσμια ημέρα κατά της Γονικής Αποξένωσης, έστειλαν την ακόλουθη επιστολή προς τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο.

Ακολουθεί η επιστολή:

Επιστολή ΕΝΕΡΓΩΝ ΜΠΑΜΠΑΔΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ για την παγκόσμια ημέρα κατά της Γονικής Αποξένωσης….

ΠΡΟΣ: Μακαριότατο αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμο Κοιν: Κέντρο Στήριξης Οικογένειας, Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών Ειδική Συνοδική Επιτροπή Γάμου, Οικογένειας, Προστασίας Παιδιού και Δημογραφικού Προβλήματος Συνοδική Επιτροπή Χριστιανικής Αγωγής και Νεότητος

Μακαριώτατε,

Είμαστε μια ανεξάρτητη διαδικτυακή ομάδα γνωστή ως <Ενεργοί Μπαμπαδες>, αποτελούμενη από χωρσμένους πατέρες, μητέρες, καθώς και τους συγγενείς και φίλους αυτών, παλεύοντας με στόχο την αναμόρφωση των αρχών του οικογενειακού δικαίου, διεκδικώντας συνεπιμέλεια-ίσο χρόνο-εναλλασσόμενη κατοικία για την ανατροφή του παιδιού και πάντα με γνώμονα το συμφέρον του, μετά τη λύση του έγγαμου βίου. Ειδικότερα υπό το ισχύον σύστημα κανόνων νομολογιακής πρακτικής, η επιμέλεια δίνεται συνήθως στον έναν γονέα, συνήθως στη μητέρα.

Το σύστημα αυτό, μετατρέπει τα τέκνα σε επισκέπτες, μερικές μόνο ημέρες κάθε μήνα, στον έτερο γονέα που δεν έχει κανένα λόγο ή ρόλο στην ανατροφή, εκπαίδευση ή υγεία τους, και εντείνει τη διαμάχη μεταξύ των γονέων αντί να προάγει τη συνεργασία, υποδαυλίζοντας τον ρόλο του ετέρου γονέα και μετατρέποντας τον, στην καλύτερη περίπτωση σε απλό θεατή στη ζωή των παιδιών του. Με μεγάλη μας χαρά πληροφορηθήκαμε τη σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής εκ μέρους της κυβέρνησης για την αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου, ελπίζοντας ότι και στην Ελλάδα θα θεσπιστεί κοινή και αδιάσπαστη γονική μέριμνα-επιμέλεια μεταξύ των γονέων μετά το διαζύγιο με ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις, καθώς και ίσος χρόνος του κάθε γονέα με τα τέκνα και εναλλασσόμενη κατοικία. Αυτό θα έδινε τη δυνατότητα στα παιδιά να συνεχίσουν να ανατρέφονται και από τους δύο γονείς τους, οι οποίοι μπορούν έτσι να συνεχίσουν να αποτελούν πρότυπα Αγάπης και Θυσίας.

Αλλά και για τους γονείς, μετά από την καταστροφή ενός διαζυγίου ή, σπανιότερα, αν δεν καταφέρουν καν να παντρευτούν, η συνεχιζόμενη ανατροφή των τέκνων τους θα ήταν ένας στόχος συνεχιζόμενης Αγάπης και Προσφοράς, που θα τους βοηθούσε, με τη βοήθεια του Θεού, να βρουν το δρόμο τους. Κυρίως όμως θα οδηγούσε στην κατάργηση της αυθαίρετης άποψη ότι η αγάπη και προσφορά είναι προνόμιο του ενός γονέα, αυτού δηλαδή που ασκεί την αποκλειστική επιμέλεια. Επίσης, η νομοθέτηση κοινής επιμέλειας-ανατροφής θα ευθυγράμμιζε, επιτέλους, τη νομοθεσία της Ελλάδας με τις δεσμεύσεις της χώρας αναφορικά με τα δικαιώματα των παιδιών, τα δικαιώματα του ανθρώπου αναφορικά με την ισότητα των δύο φύλων, τις συστάσεις του συμβουλίου της Ευρώπης και τη νομοθεσία των χωρών της δυτικής Ευρώπης.

Το Συμβούλιο της Ευρώπης, αρμόδιο για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συστήνει την ανατροφή των παιδιών και από τους δύο γονείς τους (βλ. ψήφισμα 2079/2015), κάτι που είναι ήδη πράξη στις περισσότερες χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης και του δυτικού κόσμου. Με την αύξηση των διαζυγίων στην Ελλάδα (από 13.000 το 2013 σε 19.000 το 2017) είναι εμφανές ότι τα θέματα αυτά άπτονται της ζωής ενός ολοένα αυξανόμενου αριθμού παιδιών.

Με την παρούσα εκφράζουμε τις ανησυχίες ενός μεγάλου αριθμο κυρίως πατεράδων αλλά και μητέρων, πλέον του οικογενειακού και φιλικού τους περιβάλλοντος και τις οικογένειές τους, που ενδιαφέρονται για την ανατροφή πολλαπλάσιου αριθμού παιδιών που σήμερα μεγαλώνουν υπό το καθεστώς αποκλειστικής επιμέλειας. Με την σκέψη αυτή σας τονίζουμε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι παντρεύτηκαν από αισθήματα ειλικρινους αγάπης και ποτέ δεν είχαν σκεφτεί ότι μπορεί να χωρίσουν. Δυστυχώς όμως οι συνθήκες της ζωής και τα διαφορετικά βιώματα του καθενός οδηγούν αρκετά ζευγάρια στον οδυνηρό για όλους χωρισμό. Όμως ο χωρισμός αυτός δεν πρέπει να οδηγεί σε χωρισμό και από τα παιδιά και διαμελισμό τους, αλλά και παραγκωνισμό του ρόλου του ενός γονέα από το τέκνο του, όπως συμβαίνει συχνά, υπό το πρίσμα του ισχύοντος δικαίου, όταν οι γονείς από προσωπικές διαφωνίες καταλήγουν στο διαζύγιο και μετέπειτα στα δικαστήρια. Όλα αυτά βαίνουν αντίθετα προς το αληθές συμφέρον των τέκνων.

Φρονούμε λοιπόν, ότι μολονότι η Εκκλησία, αντιτίθεται στο διαζύγιο, αναγνωρίζει πρωτίστως ότι η αγάπη των γονέων προς το τέκνο τους δε μεταβάλλεται, λόγω της λύσης του γάμου, βάση των κανόνων της Πολιτείας, καθώς και ότι η «εν Χριστώ» Αγάπη θα πρέπει να κατευθύνεται και προς την/τον σύζυγο, αυτό όμως δεν είναι πάντα εφικτό, διότι απαιτείται η συναίνεση και των δύο, προϋπόθεση που συνήθως ελλείπει για διάφορους λόγους και οδηγεί τα ζευγάρια σε διαζύγιο και συνήθως σε μια σφοδρή αντιδικία με λάφυρο το παιδί. Στην περίπτωση αυτή, για ποιό λόγο θα πρέπει τα παιδιά να στερούνται τη θυσιαστική Αγάπη του ενός γονέα;

Αναγνωρίζουμε δε, ότι η Εκκλησία μας διακατέχεται πάντα από προοδευτισμό, διατηρώντας ωστόσο στο ακέραιο τις θέσεις Της. Για το λόγο αυτό μολονότι αντιτίθεται στο διαζύγιο, αναγνωρίζει το ρόλο και των δύο γονέων στην ζωή του τέκνου, απαιτώντας την συναίνεση και των δύο για τη βάπτιση του, βάζοντας συνακόλουθα φρένο στον απεριόριστο θεσμό της αποκλειστικής επιμέλειας. Δεδομένου ότι μια σύγχρονη πραγματικότητα αποτελεί και το γεγονός της μη ύπαρξης γάμου μεταξύ των γονέων, ίδιες αρχές θα έπρεπε να ισχύουν και στις περιπτώσεις αυτές αν και εφόσον και οι δύο γονείς θέλουν να προσφέρουν στο παιδί τους από ανιδιοτελή Αγάπη.

Είναι βέβαιο ότι θα συμφωνήσετε ότι αυτά τα παιδιά δεν είναι παιδιά ενώ κατώτερου Θεού. Ο ρόλος, η Αγάπη και Προσφορά και των δύο γονέων δεν πρέπει να παραγνωρίζεται και σε αυτά. Δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ελληνικού Συντάγματος, η επικρατούσα θρησκεία, είναι η θρησκεία της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού και κατανοώντας πλήρως τον διαχωρισμό του ρόλου της Εκκλησίας από αυτόν της Πολιτείας, σας παρακαλούμε να ασκήσετε την ποιμαντική σας επιρροή στο Χριστεπώνυμο Πλήρωμα της Εκκλησίας, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες και τα παιδιά των χωρισμένων γονέων να μπορούν να απολαμβάνουν την «εν Χριστώ», θυσιαστική, Αγάπη και των δύο γονέων τους στην ανατροφή τους· να έχουν έτσι δύο ανθρώπους-πρότυπα Αγάπης, αντί για ένα, σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς.

 

Με Τιμή, 
Εκ μέρους της αστικής μη κερδοσοπικής εταιρίας   “Ενεργοί Μπαμπάδες για τα δικαιώματα του Παιδιού”

Σχετικά άρθρα

Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram
Tiktok
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.