Ενημέρωση σχετικά με την εφαρμογή του ν.4800/21-5-2021 (Α’81) για τις εγγραφές/μετεγγραφές μαθητών/τριών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης

Με το άρθρο 12 του ν.4800/21-05-2021 (Α’81) αντικαταστάθηκε το άρθρο 1519 ΑΚ.

Για να πραγματοποιηθούν εγγραφές/μετεγγραφές μαθητών/τριών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από τις 16/09/21 και εντεύθεν απαιτείται η συναίνεση και των δύο γονέων/κηδεμόνων τους,  αν πρόκειται για ανήλικους.

 

 

Ακολουθεί αναλυτικά όλη η εγκύκλιος εδώ : ΕΞΕ-117162-2021-Ενημέρωση-σχετικά-με-την-εφαρμογή-του-ν.-4800-21-5-2021